Magdalena Ostrowska została nowym dyrektorem finansowym i wsparcia biznesu w hotelu InterContinental Warszawa. Magdalena zarządza działem finansowo-księgowym oraz działem zakupów. Do jej głównych obowiązków należy kształtowanie i realizacja polityki finansowej hotelu oraz wsparcie przyjętej strategii biznesowej.

Nowa dyrektor finansowa ma wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości, w tym 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, z czego ponad 8 lat w branży hotelarskiej. Magdalena Ostrowska ukończyła studia z zakresu finansów i bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także Bergan Community College, Paramus w New Jersey w USA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat Audytora Wewnętrznego CIA.