Michał Bartkowiak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzeniu firmami z różnych branż. W wielkopolskiej sieci Inea zajmował początkowo stanowisko członka zarządu ds. finansowych, a następnie (od 2017 roku) członka zarządu ds. operacyjnych. W tym drugim przypadku odpowiadał między innymi za sprzedaż, marketing, customer care i utrzymanie sieci. W styczniu tego roku Michał Bartkowiak został prezesem spółki, odpowiedzialnym za szeroko rozumiany obszar komercyjnej działalności sieci Inea. Funkcję