Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Ekonomii. Stypendysta w University of Tilburg, doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej.

Od 2005 r. związany z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 2012-2020 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, od 1 września 2020 r. Rektor ALK na lata 2020-2024. W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Autor wielu publikacji, m.in. „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka" wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk w 2020 r. jako wiodący podręcznik w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej.


Serdecznie gratulujemy!