Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zostało założone w lipcu 1930 roku. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w kraju, w roku 2010 obchodziło 80-lecie istnienia.

 

Misją Stowarzyszenia jest zrzeszanie i promocja absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej macierzystej uczelni. Stowarzyszenie w swych działaniach kieruje się przekonaniem, że Uniwersytet jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale miejscem poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.

 

Znaleźć możecie nas w budynku B Uniwersytetu Ekonomicznego (koło kancelarii). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach naszego klubu, poznaniem historii, celów i planów Stowarzyszenia.

 

Nasz adres mailowy: saue@ue.poznan.pl