Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał pierwszą nagrodę w VI edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2013.

Konkurs zorganizowały Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich i wyłonienie uczelni stwarzającej doktorantom najlepsze warunki do studiowania.
W konkursie oceniane są między innymi system przyznawania stypendiów doktoranckich, wsparcie przez uczelnię aktywności naukowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w gremiach uczelnianych, działalność samorządu doktorantów oraz sposób wspierania współpracy międzynarodowej doktorantów.
W konkursie wzięło udział ponad 40 uczelni: uniwersytetów, politechnik, uczelni medycznych, rolniczych i ekonomicznych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwyciężył w nim po raz drugi. Również w zeszłym roku uczelnia zdobyła pierwsze miejsce.
Pierwszą nagrodę w konkursie w tym roku - decyzją Kapituły - otrzymała także Politechnika Warszawska, a drugą Politechnika Opolska. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia br. na Uniwersytecie Wrocławskim. Nagrodę dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.