W związku z intensyfikacją współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze środowiskiem praktyki gospodarczej opracowany został newsletter Biura współpracy z biznesem.
Zawarte w nim bieżące informacje, dotyczące działalności Klubu Partnera, jak również inicjatyw, wydarzeń i przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z szeroko rozumianym obszarem biznesu lub do niego kierowanych, stanowią źródło aktualnej wiedzy na temat naszych partnerów i aktywności UEP w zakresie komercjalizacji wiedzy, oferty naukowo-dydaktycznej adresowanej do praktyki gospodarczej oraz wsparcia studentów w wejściu na rynek pracy.
Zapraszamy do zapisów.