News

Szpalty „Forum” docenione

Kwartalnik „Forum” został finalistą branżowego konkursu „Szpalty roku”.

Ogólnopolski konkurs „Szpalty roku” to najbardziej prestiżowa impreza związana z oceną content marketingu. Projekty zgłoszone do konkursu ocenia niezależne jury, w skład którego wchodzą: Tomasz Raczek (przewodniczący), Dominik Kaznowski, Jacek Piotrowski, Jacek Prześluga, Paweł Sanowski, Rościsław Szwedow oraz Jacek Wasilewski.

Kwartalnik „Forum” został zgłoszony do konkursu w kategorii czasopisma wewnętrzne od 1000 do 5000 sztuk nakładu. Finaliści konkursu to projekty reprezentujące najlepsze standardy rynkowe: świetne pomysły, nowatorskie rozwiązania graficzne i realizacyjne.


Gala wręczenia nagród odbyła się w warszawskim Teatrze Capitol. Poprzedziła ją konferencja „Power of Content Marketing”, podczas której wykłady i prelekcje przygotowali specjaliści pracujący w Polsce na rzecz branży customowej, m.in.: dr Jacek Wasilewski, Aleksander Sala, Roman Rostek, Dominik Kaznowski, Włas Chorowiec, Mariusz Czykier, Grzegorz Błażewicz.