Ponad 100 uczniów z klas 5-6 będzie mogło uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach online z ekonomii, podstaw biznesu i przywództwa prowadzonych przez wykładowców akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Otrzymają indeks i możliwość wcielenia się  w role kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, szefów zarządu, czy też twórców kampanii reklamowych. Zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy trwają do 31 października 2020. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 5 listopada. Program prowadzony jest z dużym sukcesem od 10 lat, do tej pory w siedzibie Uczelni, ze względu na epidemię w formie zdalnej.


Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Tworzenie pomysłów biznesowych, zarzadzanie projektem i nieruchomościami, dbanie o stronę finansową przedsięwzięć, tworzenie kampanii marketingowej, kompetencje lidera i negocjatora – umiejętności te przestaną być obce dla uczniów, którzy zechcą skorzystać z oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dowiedzą się również, jaką rolę odgrywają w gospodarce podatki. Wzmocnią także swoje kompetencje w zakresie kreatywności, pracy zespołowej nad projektami i dobrego organizowania czasu na naukę.


Każde z sześciu, 90-minutowych zajęć podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Na koniec najlepsi uczniowie otrzymują cenne nagrody rzeczowe.


Zajęcia są odpowiedzią na wzrost znaczenia wiedzy finansowej i konieczność edukacji ekonomicznej od najmłodszych lat.


W ramach obu programów organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii, medioznawstwa i ekonomii.


Terminy zajęć: 5, 19, 26 listopada oraz 3, 10 i 17 grudnia 2020 r.


Zapisy EUD: https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2


PROGRAM
Dzieci
1. „Młody kierownik projektu”, Łukasz Puchalski, 5 listopada, godz. 17.30
2. „Gimnastyka umysłu, czyli jak uczyć się szybciej i osiągać lepsze efekty”, Małgorzata Floraszek, 19 listopada, godz. 17.30
3. „Zarządzanie nieruchomościami”, dr Sławomir Palicki, 26 listopada, godz. 17.30
4. „PR firmy”, dr Marcin Leszczyński, 3 grudnia, godz. 17.30
5. „Systemy podatkowe”, dr Aneta Kaczyńska, 10 grudnia, godz. 17.30
6. „Praktyka i inspiracje biznesowe na czas kryzysu”,  dr Albert Tomaszewski, 17 grudnia, godz. 17.30

Rodzice
1. „Wychowanie do sukcesu – motywowanie dzieci”, Małgorzata Floraszek, 5 listopada, godz. 17.30
2. „Wyzwania stojące przed polską gospodarką”, prof. Piotr Banaszyk, 19 listopada, godz. 17.30
3. „Kompetencje przyszłości”, dr hab. Marcin Gołembski, 26 listopada, godz. 17.30
4. „Psychologia finansowa, wstęp do inwestowania”, dr Wojciech Świder, 3 grudnia, godz. 17.30
5. „Rozwiązywani konfliktów wśród uczniów”, Małgorzata Floraszek, 10 grudnia, godz. 17.30
6. „Manipulacja w mediach – uwarunkowania kulturowe i perswazja w reklamach”, dr Bartosz Hordecki, 17 grudnia, godz. 17.30