27 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do 13.30 Dział Współpracy z Zagranicą UEP oraz ESN zapraszają do holu zlokalizowanego przy Auli w budynku A, na II piętrze na Erasmus+ Targi.


Na stoisku studenci uzyskają informacje o możliwościach wyjazdu w ramach programu Erasmus+ (studia, praktyki), warunkach jakie należy spełnić by wziąć udział w kwalifikacji oraz korzyściach jakie daje udział w mobilności zagranicznej. Informacji udzielać będą pracownicy UEP i studenci działający w ESN, którzy brali już udział w przygodzie jaką jest wyjazd w ramach programu Erasmus+, szlifowali język obcy, poznali ciekawych ludzi i miejsca.