Komitet Naukowy oraz Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej UEP,             

prof. dr hab. Krzysztof Malaga,

zapraszają na

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego

"Matematyka i informatyka na usługach ekonomii",

która odbędzie się w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online w dniu 16 września 2022 r.

 

Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty dotyczące badań operacyjnych, statystyki, ekonometrii, ekonomii matematycznej, technologii informacyjnych i informatyki. Szczególny nacisk zostanie położony na metody matematyczne i narzędzia informatyczne wspierające ekonomię, w tym gospodarkę 4.0. Zaproszenie skierowane jest do badaczy, praktyków, przedstawicieli różnych instytucji oraz studentów.

Honorowy patronat obejmie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Maciej Żukowski oraz dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


Więcej informacji znajduje się na stronie konferencji.