28 lutego 2013 roku  - w drugim dniu obchodów V DNI UEP - Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył panel pn. "Ekonomista przyszłości - sztuka kształcenia". W spotkaniu, które odbyło się w Auli Uczelni, gościnnie uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Marek Ratajczak.

Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Przyjaciół i Sympatyków Uczelni na V Gali UEP, połączonej z przedpremierowym spektaklem „Wnętrza”. Wielki powrót Woody'ego Allena, w reżyserii Pawła Miśkiewicza w Teatrze Nowym w Poznaniu. W części oficjalnej Gali zasłużeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz Medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. W Gali władze rektorskie  reprezentowali również Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.


27 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował V DNI UEP otwarciem wystawy pn. "Przyjrzyjmy się Ekonomii" IV konkursu dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przed Aulą UEP w Gmachu Głównym Uczelni.

O godz. 11.00 Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał gości na wykładzie prof. dra hab. Witolda Jurka, prof. zw. UEP, pt. "Sztuka matematycznego myślenia w ekonomii", inaugurującym Święto Uczelni w Auli UEP.

Ponadto, Rektor, w asyście prof. dra hab. Mirosława Hamrola, prof. zw. UEP, Prezesa Zarządu Fundacji UEP, wręczył nagrody laureatom konkursów Fundacji na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Rektor pełnił także funkcję moderatora panelu pn. "Sztuka rozumienia ekonomii w dobie kryzysu". W dyskusji o zawiłościach współczesnych zjawisk gospodarczych, które wstrząsają światem i mają wpływ na codzienne życie, udział wzięli: dr Andrzej Byrt, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, red. Witold Gadomski z Gazety Wyborczej, prof. Tadeusz Kowalski - UEP, Mirosław Skiba, Wiceprezes Zarządu BZ WBK S.A., prof. Andrzej Sławiński z Narodowego Banku Polskiego oraz Pani prof. Anna Zielińska-Głębocka, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Po południu Rektor zainaugurował cykl filmowy pn. "Kino Ekonomicznego Niepokoju" w sali kinowej Centrum Kultury Zamek.


27 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał, Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie podróży służbowych na terenie kraju, Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2013 Rektora UEP z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie opłat za korzystanie z obiektów i sprzętu sportowego przez organizacje studenckie, organizacje doktorantów, pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jednostki spoza Uczelni oraz zasad korzystania z tych obiektów i sprzętu.


26 lutego 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął  udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Miasta Poznania na najlepsze prace doktorskie i magisterskie w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.


26 lutego 2013 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wzięli udział w spotkaniu z JM Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisławem Marciniakiem oraz JM Rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prof. Marcinem Berdyszakiem. Spotkanie, które odbyło się na UAM, dotyczyło realizacji wspólnego projektu badawczego.

Ponadto, Rektor, prof. Marian Gorynia, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Rektor podjął członka Zarządu MAN Truck & Bus AG (MAN), Wojciecha Skrudlika oraz członka Zarządu Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (VW), Szymona Trzebiatowskiego. Przedmiotem spotkania, w którym władze rektorskie reprezentował również Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, była współpraca pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu  z firmami  VW i MAN.

W tym samym dniu, na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego, Rektor uczestniczył także w uroczystości wręczenia "Nagród Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" oraz "Nagród Miasta Poznania za  wyróżniającą się pracę magisterską".  W konkursie na najlepszą pracę magisterską wyróżnienie otrzymała mgr Katarzyna Mroczek, doktorantka w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej. Spotkanie odbyło się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.


25 lutego 2013 roku  Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Radzie Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


22 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujace zarzadzenia: Zarządzenie nr 6/St.Pod./2013 w sprawie uchylenia zarządzenia rektora UEP nr 14/St.Pod./2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku o powołaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dziewiątej edycji Studiów Podyplomowych „Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi”, Zarządzenie nr 7/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu w Branży Energetycznej”.


22 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Spotkaniu strategicznemu z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedmiotem spotkania było poinformowanie o efektach realizacji STRATEGII w 2012 roku, podsumowanie realizacji STRATEGII w latach 2009 – 2012 oraz przedstawienie założeńStrategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2013-2020. Podczas spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali: Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Kanclerz oraz Kwestor UEP.

Ponadto Rektor, prof. M. Gorynia, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

Rektor podjął także Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Pawła Tamborskiego oraz Prezesa Zarządu ENEA POLSKA S.A., Krzysztofa Zamasza. Przedmiotem spotkania, poza wizytą kurtuazyjną, było omówienie współpracy pomiędzy firmą ENEA POLSKA S.A. oraz Uczelnią w ramach Klubu Partnera UEP.


21 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z JM Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. drem hab. Bronisławem Marciniakiem, przewodniczył spotkaniu w sprawie UNII EUROAFRYKAŃSKIEJ, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto, Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął udział w spotkaniu Loży Wielkopolskiej Business Centre Club z udziałem Prezesa BCC, Marka Goliszewskiego w Hotelu ANDERSIA.


19 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uruchomienia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UEP”.


19 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


18 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Doktorantów UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.


18 lutego 2013 roku Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w spotkaniu z Radą Doktorantów UEP.


18 lutego 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w  posiedzeniu Rady Programowej Ośrodka Historii UEP w  Bibliotece Głównej.


15 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wydał następujące  zarządzenia: Zarządzenie nr 5/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej”, Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru brokera świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznani.


12 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


12 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 4/St.Pod./2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw”.


11 lutego 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace doktorskie i prace magisterskie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.


9 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał gości na kolejnej edycji Balu Seledynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zorganizowanego w konwencji lwowskiej w historycznej Auli Uczelni.


8 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu kapituły kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


7 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wydał następujące zarządzenia: Zarzadzenie nr 10/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rektorskiej ds. Jakości powołanej Zarządzeniem nr 52/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2012 roku,  Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.


7 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisławem Marciniakiem oraz drem Janem Kulczykiem. Spotkanie odbyło się w gabinecie Rektora UAM.

Ponadto Rektor, prof. Marian, Gorynia, wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Śp. Andrzeja Patalasa, byłego Prezesa Zarządu firmy Autostrada Wielkopolska S.A., na cmentarzu na Miłostowie.

 

6 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 8/2013  w sprawie przeprowadzenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu "Zielone światło!", Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności na studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.


6 lutego 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Vincente Prior de Castro z centrali Banku Santander w Madrycie. Spotkanie, w którym uczestniczyli także: prof. Marek Rekowski oraz przedstawiciele Banku Zachodniego WBK, dotyczyło udziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w programie Santander Universidades.


5 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP oraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, zainaugurowali kolejną edycję Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP.  Uroczystość odbyła się w sali 1511 w Colegium Altum.

Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, podczas którego w sali 236 zaprezentowano wyniki badania satysfakcji pracowników. Druga część obrad  odbyła się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


4 lutego 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji prasowej poświęconej przybliżeniu opinii publicznej efektów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, a firmą ORANGE Polska. Konferencja odbyła się w pomieszczeniach Next Generation Internet Lab w Katedrze Informatyki Ekonomicznej.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.