27-30 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji oraz przeprowadzał rozmowy wstępne z kandydatami na Doctoral Seminars in English w Tel Avivie w Izraelu.


29 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości w Warszawie.

Rektor Uczestniczył także w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej". Spotkanie odbyło się w siedzibie Redakcji w Warszawie.


28 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu  oraz Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP.

Ponadto Rektor spotkał się z przewodniczącymi działających na UEP związków zawodowych w sprawie akcji podwyżkowej. W spotkaniu udział wzięli także Prorektorzy: dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Kanclerz Uczelni, dr inż. Krzysztof Czajkowski oraz Pani Kwestor, mgr Renata Stefaniak.


24 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


W dniu 24 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył i prowadził konferencję uczelnianą pn. "Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu", która odbyła się w sali 111A.
Ponadto,  Prorektor spotkał się z Prof. Dr. Frankiem Jacob oraz Prof. dr. Ulrichem Pape z ESCP Europe, Paris London Berlin Madrid Torino Business School w Berlinie. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.

Profesor Maciej Żukowski powitał dra hab. n. med. Marka Wrońskiego - lekarza, naukowca, a jednocześnie publicystę ogólnopolskiego miesięcznika "Forum Akademickie", który wygłosił wykład pt.: "Nierzetelność naukowa w Polsce" dla pracowników naukowo-dydaktycznych, w sali 111A.


24 maja 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, otworzył seminarium pn.  „Dzień dobry biznes”, zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Auli Uczelni.

 

23 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, powitał prof. Claude`a Diebolt,  wybitnego ekonomistę francuskiego z Uniwersytetu w Strasburgu - Przewodniczącego Stowarzyszenia Kliometrii we Francji. Gość wygłosił wykład pt.: ""Labour Market Adjustments in the Long Run. Are there Cliometric Findings for the Guidance of the Educational Policy in Poland?" w Auli UEP.

Wieczorem Prorektor, prof. Maciej Żukowski, jako członek jury konkursowego, oceniał  Pochód Juwenaliowy.


23 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Wojciechem Jankowiakiem, w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rektor wziął również udział w uroczystym zakończeniu, zorganizowanego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEP, turnieju tenisowego w Parku Tenisowym „Olimpia”, przy ul. Warmińskiej 1.

Rektor, prof. Marian Gorynia, podpisał także porozumienie w sprawie współpracy dydaktycznej z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (GUTW) oraz wygłosił wykład pt. „Jak mądrze spożytkować pieniądze z unijnego budżetu?” dla słuchaczy Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej ERGA OMNES Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w sali 111 A.

Ponadto wziął udział w symbolicznym przekazaniu przez Prezydenta Miasta Poznania studentom klucza do bram Miasta, inaugurującym tegoroczne Juwenalia. Uroczystość odbyła się na balkonie Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


21 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego  w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Rektor, prof. Marian Gorynia,  otworzył także Międzynarodową Konferencję Naukową pn. "Partnership between the EU and the UN - for a better future?", zorganizowaną przez Studenckie Koło Naukowe EUrope w sali 236.

Ponadto, jako członek Loży Wielkopolskiej Business Centre Club,  Rektor wziął udział w spotkaniu  z Guido Vreulsem - Dyrektorem OTTO Polska w  IBB Andersia Hotel.


20 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  wziął udział w spotkaniu, podczas którego zaprezentowano proces uzdatniania wody u źródła na terenie Ujęcia Wody na Dębinie w Poznaniu.


20 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył we Mszy Świętej celebrowanej z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń prezbiteratu przez Ksiądza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego i Honorowego Obywatela Miasta Poznania, oraz przez Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej. Uroczystości odbyły się w Katedrze Poznańskiej.


19 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, odbył końcowe spotkanie z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oceniającej kierunek towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa UEP.


18 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył  V Środowiskową Konferencję Doktorantów pn. "Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo", która odbyła się w Auli Uczelni.

Ponadto Rektor spotkał się z członkami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oceniającej kierunek towaroznawstwo na Wydziale Towaroznawstwa UEP.  W spotkaniu, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni, władze rektorskie reprezentował także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski,prof. zw. UEP.


18 maja 2013 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w I Zjeździe Alumnów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się sali 407 w Gmachu Głównym Uczelni.


18 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w V Środowiskowej Konferencji Doktorantów pn. "Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo" oraz dokonał uroczystego jej zamknięcia.


17 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami Jinan University w Chinach. Spotkanie, które dotyczyło omówienia warunków współpracy, odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


16 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 za postępowanie związane z przyjęciem na studia, Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie terminów zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014, Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014, Zarządzenie nr 24/2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014, Zarządzenie nr 23/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014, Zarządzenie nr 22/2013w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na prowadzonych w języku angielskim stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynanych przez nich w roku akademickim 2013/2014 oraz Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na prowadzonych w języku polskim stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynanych przez nich w roku akademickim 2013/2014.


16 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył Dzień Sportu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się przed budynkiem Collegium Altum, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

Ponadto Rektor zainaugurował uroczyste obchody 5-lecia specjalności Komunikacja w Biznesie w ramach eventu marketingowego b4KwB, zorganizowanego przez studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia Komunikacji w Biznesie na kierunku Zarządzanie. W obu  wydarzeniach władze rektorskie reprezentował także Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

Rektor, prof. Marian Gorynia, spotkał się również ze zwycięską drużyną żeńskiej reprezentacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki IBT TANTALUS w Eindhoven.

Po południu Rektor dokonał oficjalnego otwarcia boiska do siatkówki plażowej przed halą sportową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9. Wziął także udział w turnieju siatkówki plażowej drużyn Władz i Pracowników Uczelni, Akademickiego Związku Sportowego, Parlamentu Studentów i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.


15 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Rady Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w sprawie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dr hab. Marzennie Weresie.

Ponadto Rektor, przedstawił prezentację  podczas  Interdyscyplinarnej Dyskusji Panelowej pn. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, z udziałem prof. Grzegorza Kołodki. Spotkanie odbyło się na  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


15 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał  Zarządzenie nr 39/St.Pod./2013 w sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 92/St.Pod./2012 Rektora UEP z dnia 18 grudnia 2012 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dwudziestej trzeciej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Zielonej Górze, Zarządzenie nr 38/St.Pod./2013 w sprawie w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka, Rachunkowość i Sprawozdawczość Budżetowa”, Zarządzenie nr 37/St.Pod./2013  w sprawie w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Podatki i Skarbowość”


15 maja 2013 roku, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  otworzył Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy”, zorganizowaną przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP. Konferencja odbyła się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.


15 maja 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej Gali Regionalnej "Studenckiego Nobla", która odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.


14 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 36/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Ekonomia Menedżerska”.

14 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Ponadto Rektor spotkał się z Prezesem Zarządu PKN ORLEN, Jackiem Krawcem. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu firmy w Warszawie.


14 maja 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w oficjalnym otwarciu "Dni Młodych Towaroznawców 2013", które odbyły się w sali 236  w Gmachu Głównym Uczelni.


11 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w  Ogólnopolskich Obchodach Dnia Strażaka oraz Jubileuszu 135-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Uroczystości odbyły się w Auli UAM oraz w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Ponadto  Rektor wziął udział w III edycji imprezy integracyjno-sportowej Doktorantów i Młodszych Pracowników UEP, która odbyła się w  POSiR na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu. Uczestniczył także w festiwalu muzycznym dla studentów UEP pn.  „Ekonomalia 2013”, przy ul. Dożynkowej 9. W obu imprezach władze rektorskie reprezentował także dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju.


13 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 35/ST.Pod./2013 w sprawie w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Marketingowe na Rynku Business-to-Business”.


11 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył III edycję Imprezy Integracyjno-Sportowej Doktorantów i Młodych Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Impreza odbyła się na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na os. Piastowskim 106A.


10 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w konferencji prasowej z udziałem Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Tomasza Kaysera w ramach oficjalnego otwarcia Plaży Miejskiej przy KontenerArtPoznań, połaczonego z  wydarzeniem sportowym pn. "SkimJam2013", zorganizowanym przez Parlament Studencki UEP. 


9 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Węgier, dra Ivana Gyurcsika wraz z Małżonką. W spotkaniu uczestniczył także Konsul Honorowy Węgier, prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, otworzył konferencję naukową pn. „Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów”, zorganizowaną z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin byłych Rektorów Uczelni, Profesorów: Ryszarda Domańskiego i Bohdana Gruchmana. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

Wieczorem Rektor podjął gości na uroczystej kolacji wydanej na cześć Jubilatów w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. W uroczystościach udział wzięli również Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.


7 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.


7 maja 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z grupą studentów z Uniwersytetu w Groningen w Holandii. Spotkanie odbyło się w sali 418A.

Ponadto Prorektor prof. Maciej Żukowski, poprowadził jedną z sesji konferencji pt. "Prawne i ekonomiczne aspekty przetwarzania danych osobowych"  w ramach III Dni Otwartych GIODO w Auli Uczelni.


7 maja 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym w Poznaniu.


Ponadto Rektor podjął dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Andrzeja Lewińskiego - Zastępcę GIODO. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. W spotkaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu reprezentowali także: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP.


Rektor, prof. Marian Gorynia, otworzył także konferencję pn. „Prawne i ekonomiczne aspekty przetwarzania danych osobowych”, zorganizowaną w Auli Uczelni w ramach Dni Otwartych GIODO w Poznaniu.

Wieczorem, na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisława Marciniaka, Rektor wziął udział w Koncercie Majowym  w Auli UAM.

6 maja 2013 roku, na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania - Ryszarda Grobelnego oraz  Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - dra Rafała Wojciecha Wiewiórowskiego, Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym obiedzie z okazji Dni Otwartych GIODO w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej urzędu Miasta Poznania.