Katedra Badań Operacyjnych

Konferencja zagraniczna
W dniach 21-23.01.2015 r., odbyło się w Perugii The 3rd Business systems Laboratory International Symposium, na którym przedstawiono referat : "System dynamics and mathematical method application for the strategic foresight" przygotowany przez dr hab. Agnieszkę Ziomek i prof. dr hab. Krzysztofa Piaseckiego

Nasze sukcesy
Dr Marcin Anholcer w roku 2014 brał udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2014-lista-ekspertow-ncn.pdf

Nowości wydawnicze
W styczniu ukazała się książka w serii Materiały Dydaktyczne 290 autorstwa dra Marcina Anholcera „Mathematics in Economics and Management. Examples and Exercises”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015. ISSN 1689-7412.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr


Pani Prof. zw. dr hab. Aldona Andrzejczak w dniach 20- 21 stycznia 2015 była gościem Institut Für Ökonomische Bildung (Institute for Economic Education) przy Uniwersytecie Carl von Ossietzky w Oldenburgu (Niemcy). Celem wizyty były konsultacje wspólnego projektu badawczego na temat przedsiębiorczości.

W dniach 26-31.01.2015 r. wyjazd mgr Oleny Shelest do Porto (Portugalia). 
Cel wyjazdu: udział w STATA Econometrics Winter School (Porto Business School).

Mgr Olena Shelest otrzymała stypendium Dekaban–Liddle Junior Fellowships na rok akademicki 2014-2015. W ramach stypendium przewidziana jest wizyta w Wielkiej Brytanii (Adam Smith Business School, University of Glasgow). Celem wizyty będzie realizacja projektu badawczego poświęconego ryzyku inwestowania w szkolenia z perspektywy pracownika.
4.Mgr Olena Shelest otrzymała stypendium Dekaban–Liddle Junior Fellowships na rok akademicki 2014-2015. W ramach stypendium przewidziana jest wizyta w Wielkiej Brytanii (Adam Smith Business School, University of Glasgow). Celem wizyty będzie realizacja projektu badawczego poświęconego ryzyku inwestowania w szkolenia z perspektywy pracownika.

W dniach 19-23.01.2015 roku dr Anna Wach-Kąkolewicz uczestniczyła w spotkaniu organizacyjno-zarządczym inicjującym projekt "Virtual Game Method in Higher Education" finansowanym z programu Erasmus+. W projekcie bierze udział czterech partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia), Tartu Ulikool (Estonia) oraz Universidad de Huelva (Hiszpania), który był gospodarzem spotkania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych opartych na wykorzystaniu gier typu symulatory biznesowe do nauczania przedsiębiorczości. W trakcie spotkania dr Anna Wach-Kąkolewicz poprowadziła trzy szkolenia dla stron projektu nt: Effective Teaching Strategies in Higher Education, Students as Digital Natives – Theoretical Approach, Students as Digital Natives – Practical Approach.

W dniach 26-27.01.2015 oraz 29-30.01.2015 roku odbyły się kolejne szkolenia: Facilitating Group Discussions: From the Seminar Room to the Lecture Hall oraz Teaching Strategies for Critical Thinking and Writing, które poprowadziła dr Joanna Renc-Roe z Central European University w Budapeszcie. Szkolenia są częścią Programu DNA – UEP czyli Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego. Działania służące rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli są inicjowane i organizowane przez pracowników Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr: dr Annę Wach-Kąkolewicz i dra Bartosza Sławeckiego, a finansowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego UEP. W szkoleniach wzięło udział dwudziestu sześciu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym pięć osób z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr: prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, dr Joanna Schmidt, dr Joanna Furmańczyk, dr Anna Wach-Kąkolewicz oraz dr Bartosz Sławecki.

Katedra Ekonometrii


16 grudnia 2014 roku Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podpisał porozumienie o patronacie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie oraz II z Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie. W ramach porozumienia uczniowie obu konińskich szkół będą uczestniczyli w zajęciach w UEP prowadzonych przez nauczycieli akademickich. 

19 stycznia 2015 uczniowie byli z pierwszą wizytą na WIGE. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez dr Agatę Filipowską z Katedry Informatyki Ekonomicznej, dotyczącym zastosowań informatyki ekonomicznej w szeroko pojętej gospodarce. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas Ekonomicznej, Ekonomiczno-Turystycznej, Handlowo – Informatycznej, Informatycznej oraz o profilu ogólnym. Łącznie przybyło ponad 80 uczniów z obu szkół. Wspólne spotkania, zajęcia, wykłady mają przedstawić młodzieży możliwości kształcenia na Naszej Uczelni, poszerzyć horyzonty, pokazać drogę edukacyjno-zawodową. Koordynatorem działań związanych z klasami patronackimi na WIGE jest dr Przemysław Garsztka z Katedry Ekonometrii."Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

Profesor Ryszard Domański uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu profesorowi Peterowi Nijkampowi z Free University Holandia – wybitnemu specjaliście z zakresu ekonomii przestrzennej. Uroczystość odbyła się 19 stycznia 2015 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus w Poznaniu.
Na wniosek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. Ryszard Domański wykonał recenzję dorobku naukowego prof. Petera Nijkampa, która wydana została w języku polskim i angielskim przez Wydawnictwo UAM w serii Doktorzy honoris causa, Poznań, 2015.

Katedra Europeistyki

W dniu 19.01.2015 dr Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki współorganizowała razem z dr. Marcinem Dabrowskim (Chair of Spatial Planning & Strategy, TU Delft) oraz dr Laurą Polverari (EPRC, University of Strathclyde) na TU Delft seminarium "Cross-national policy transfer in regional and urban policy". Seminarium było częścią projektu sieci badawczej RSA Research Network on EU Cohesion Policy. Wspomniani naukowcy wygłosili również referat pt. "EU-China and EU-Brazil Cross-national policy transfer and learning: The case of regional policy". Raport z wydarzenia można znaleźć pod linkiem: http://spatialplanningtudelft.eu/?p=3271

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

W okresie od listopada 2014 do stycznia 2015 dr Anna Leszczyłowska z Katedry Finansów Przedsiębiorstw przebywała na stażu naukowym w Instytucie Niemieckiego i Międzynarodowego Opodatkowania w Georg-August Universität Göttingen. Pobyt miał na celu realizację projektu badawczego pt. „Effekte der gemeinsamen europäischen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) für Unternehmen in Polen – eine quantitative Analyse”. Projekt ten zyskał uznanie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), która na jego przeprowadzenie przyznała dr Annie Leszczyłowskiej stypendium naukowe „PostDoc”.

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Dr Maciej Pietrzykowski z dniem 26 stycznia 2015 roku podjął współpracę z Biurem Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości

Zespół w składzie: mgr inż. Katarzyna Kluczyńska i mgr inż. Krzysztof Juś pod kierownictwem dr hab. inż. Danieli Gwiazdowskiej pozyskał projekt w konkursie „Vouchery dla przedsiębiorstw” realizowanym w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2- Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.


Katedra Statystyki i Demografii

Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka wzięła udział w Plenarnym wspólnym posiedzeniu Rządowej Rady Ludnościowej oraz Komitetu Nauk Demograficznych, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2015 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

Katedra Strategii Marketingowych

8 – 10 stycznia 2015 r.
Dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP, dr Renata Nestorowicz i dr Anna Rogala wzięły udział w konferencji Eurasia Business and Economics Society (EBES), która miała miejsce na Instituto Universitário de Lisbona w Portugalii. W trakcie konferencji, Dr A. Rogala poprowadziła pierwszą sesję tematyczną dotyczącą marketingu. Na konferencji wygłoszono również następujące referaty:
  • dr hab. E. Jerzyk, prof. nadzw. UEP – The Nationality and the Type of Celebrities Endorsing Products versus Ethnocentric Attitudes of Polish Consumers (współautorstwo K. Wyczyński); 
  • dr R. Nestorowicz – Information Asymmetry and the Effectiveness of Marketing Communications on Health-oriented Food Market";
  • dr A. Rogala – “The Dependencies between Internal and External Communication of the Organization - the Problem of Coherence”
Katedra Technologii Informacyjnych

3 stycznia 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w noworocznym spotkaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka, oraz Wojewody Województwa Wielkopolskiego, Piotra Florka z przedstawicielami poznańskich środowisk nauki, sztuki i gospodarki. 

9 stycznia 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w noworocznym spotkaniu nowo wybranego Prezydenta Miasta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, z przedstawicielami poznańskich środowisk nauki, sztuki i gospodarki.

13 stycznia 2015
W papierowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita nr 9 (10038) z dnia 13 stycznia 2015 w dziale Administracja na str. 4 ukazał się artykuł prof. Wojciecha Cellarego i Moniki Kucharczyk (Kancelaria Bird&Bird) pt. „Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze”, omawiający korzyści i ograniczenia stosowania przez administrację publiczną nowych rozwiązań informatycznych typu „przetwarzanie w chmurze”. 

15 – 16 stycznia 2015
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Naukowej Grupy Doradczej Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego PGNiG, które odbyło się w Jadwisinie k/Serocka. 

19 stycznia 2015
Już po raz czwarty specjalność e-Business, prowadzona w Katedrze Technologii Informacyjnych, znalazła się na liście najlepszych programów w międzynarodowym rankingu Eduniversal Ranking The Best Master & MBA Programs Worldwide - Eduniversal 100 Best Masters Ranking in E-Business 2014/2015. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał trzy gwiazdki i został sklasyfikowany na 69 miejscu, jako jedyna polska uczelnia. Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia. 
http://www.best-masters.com/ranking-master-e-business.html

19 – 23 stycznia 2015
Dr inż. Sergiusz Strykowski uczestniczył w spotkaniu organizacyjno-zarządczym inicjującym projekt "Virtual Game Method in Higher Education" finansowany z programu Erasmus+. Projekt realizuje 4 partnerów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia), Tartu Ulikool (Estonia) oraz Universidad de Huelva (Hiszpania), który był gospodarzem spotkania. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych opartych na wykorzystaniu gier typu symulatory biznesowe do nauczania przedsiębiorczości. Projekt zakłada zaprojektowanie i zaimplementowanie takiej gry, a następnie jej praktyczną ewaluację w procesie kształcenia na poziomie szkoły średniej, studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. W ramach pierwszego spotkania zostały także opracowane scenariusze zachowań biznesowych, które w dalszym toku prac staną się podstawą wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego planowanego do wykonania w ramach projektu.

28 stycznia 2015
Prof. Wojciech Cellary wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową inwestycję poznańskiej firmy informatycznej Beyond.pl, która rozpoczęła budowę ogromnej serwerowni Centrum Danych 2. Druga poznańska serwerownia Beyond.pl będzie miała powierzchnię ponad 6,3 tys. m2 co pozwoli na pracę 100 tys. serwerów jednocześnie. Dla porównania do tej pory firma dysponowała powierzchnią 0,7 tys. m2. Po uruchomieniu nowej serwerowni do poznańskiej firmy będzie należało 1/6 całego polskiego zaplecza data center. Jednym z szefów firmy Beyond jest Michal Grzybkowski, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z rocznika 2004, magistrant prof. Wojciecha Cellarego. Po ceremonii prof. Wojciech Cellary udzielił krótkiego wywiadu serwisowi prasowemu PAP, komentując korzyści z nowej inwestycji dla biznesu i administracji. 
http://wiadomosci.onet.pl/poznan/w-poznaniu-powstanie-centrum-informatyczne-ktore-pomiesci-100-tysiecy-serwerow/8l0ce

29 – 31 stycznia 2015
Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, złożył wizytę roboczą w The Luxembourg Institute of Science and Technology LIST (dawniej CRP Henri Tudor). Wizyta miała na celu ocenę postępu realizacji wspólnego projektu GOLIATH – „Goal Oriented Layered System for Interoperable Activities of Things”, realizowanego przez Katedrę Technologii Informacyjnych i LIST Luxembourg w ramach bilateralnego programu polsko-luksemburskiego POLLUX II w obszarze „Innovation in Services”. Program POLLUX jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche.

Katedra Towaroznawstwa Żywności


W dniu 15 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, podczas którego dokonano wyboru nowych członków Zarządu Oddziału Poznańskiego PTT. Na nowego członka zarządu powołano dr hab. inż. Wojciecha Zmudzińskiego z Katedry Towaroznawstwa Żywności, który będzie pełnił funkcję skarbnika.

Ogłoszono wyniki kolejnej edycji międzynarodowego rankingu Eduniversal. Specjalność Kształtowanie Jakości Produktów Spożywczych, koordynowana przez Katedrę Towaroznawstwa Żywności UEP, po raz kolejny uzyskała wysoką lokatę - 15. miejsce w kategorii Luxury Management: Food and Beverage oraz 34. miejsce w kategorii Agribusiness/Food Industry Management.

23 – 24 stycznia 2015 r.
Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk i dr Magdalena Stefańska uczestniczyły w konferencji 14th Marketing Trends Congress, zorganizowanej w Paryżu przez ESCP Europe Paris oraz Universita Ca’Foscari Venezia. W ramach konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:
  • “Sustainability Supply Chain in the Context of Primary Studies of the Polish Market” – autorstwa dr M. Stefańskiej i dr A. Maryniak; 
  • “Is Any Relationship Between CSR And Competitive Strategies? - Implications For Retailers Strategy” – autorstwa prof. dr hab. B. Pilarczyk i dr M. Stefańskiej.

30 stycznia 2015 r.
Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w III Konferencji Biegów Wielkopolskich, zorganizowanej przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. W trakcie konferencji dr hab. Z. Waśkowski, prof. nadzw. UEP zaprezentował wystąpienie na temat „Konkurencyjność imprez biegowych – o co i o kogo konkurują organizatorzy imprez biegowych?”.


Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

W dniu 10 stycznia 2015 roku Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa gościła uczniów z Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu wraz z wychowawczynią panią mgr Ewą Plichtą. W ramach spotkania dr hab. Dariusz Nowak, prof. nadzw. UEP zapoznał uczniów z historią, strukturą i działalnością Uczelni, a następnie wygłosił wykład na temat: Negocjacje w biznesie – mowa ciała. Po spotkaniu gimnazjaliści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w teście dotyczącym prezentowanego materiału.


Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Informacja o aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w miesiącu styczniu 2015 roku:
  • Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „Zasady marketingowego zarządzania placówką medyczną”, w Medical Maestro, Vol. 6/2014, s. 748 - 752
  • Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „Zasady skutecznej komunikacji z pacjentem”, Stomatologia, nr 11/2014, s. 62 - 65