Dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof UEP oraz dr Adam Dymitrowski z Katedry Marketingu Miedzynarodowego opublikowali artykuł w czasopiśmie „Creativity and Innovation Management” (Impact Factor 2,015). Artykuł pt.  The changing roles of a multinational enterprise's subsidiaries and headquarters in innovation transfer: A network perspective poświęcony jest identyfikacji znaczenia różnorodnych podmiotów dla transferu innowacji w międzynarodowym przedsiębiorstwie. 


Serdecznie gratulujemy Autorom!