Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu RID serdecznie zapraszamy na kolejną debatę online pt. Przyszłość rynku pracy: zawód czy kompetencje?, która odbędzie się 28.10.2022 o godz. 12.00 na platformie YouTube UEP.

 

W trakcie debaty chcemy porozmawiać o współczesnym zdigitalizowanym rynku pracy i jego wyzwaniach, w tym m.in. o tym, czego oczekują pracodawcy i jak na te potrzeby mogę odpowiadać pracownicy, jak dostosowuje się polski rynek pracy do Przemysłu 4.0 oraz jak prawdopodobnie będzie wyglądać praca w przyszłości.

 

Do dyskusji zaprosiliśmy:

 

Radcę prawnego Roberta Lisickiego - Dyrektora Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan, który odpowiada za obszar prawa pracy, rynku pracy, zabezpieczenia społecznego oraz migracji i koordynuje działania Rady Dyrektorów Personalnych w Konfederacji Lewiatan. Ponadto – jest członkiem Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, komitetu doradczego ds. swobodnego przepływu osób przy Komisji Europejskiej, Rady Konsultacyjnej ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy Polskim Fundusz Rozwoju oraz Platformy przeciwko pracy nierejestrowanej przy Europejskim Urzędzie ds. Pracy oraz wiceprzewodniczący Komitetu ds. Społecznych w BusinessEurope. Uczestniczy też w pracach  zespołu ds. prawa pracy, zespołu ds. ubezpieczeń społecznych oraz podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

 

Dr hab. Łukasza Arendta - prof. Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie kwiecień 2020 – lipiec 2021 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, a w okresie lipiec 2016 – październik 2019 r. dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Mazowieckiego kadencji 2019-2022, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.Specjalizuje się w problematyce rynku pracy oraz wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę. Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych, realizowanych m.in. na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, Parlamentu Europejskiego, CEDEFOP-u, EUROSTATU, EBOiR.

 

Dr Sławomira Kuźmara – adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Badań nad Rozwojem  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nierówności społeczno-gospodarczych, a także współczesnych problemów rynku pracy. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek zespołów badawczych kilku grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu pt.: Wykorzystanie Big Data w prognozowaniu makroekonomicznych zjawisk gospodarczych realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID).

 

Moderatorem dyskusji będzie: Beata Woźniak-Jęchorek.

 

Serdecznie zapraszamy!