Useful links

Sposób opisywania rachunków i faktur


Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30.01.2020 roku każda faktura (rachunek) musi zawierać opis zgodny z załącznikiem nr 8 do niniejszego Zarządzenia