Useful links

Wzory umów zlecenia i o dzieło

Nowe formularze umów zleceń, umów o dzieło oraz rachunków dostępne są jako załączniki do poniższych Zarządzeń:
Zarządzenie nr 35/2019 - Umowy zlecenia
Zarządzenie nr 36/2019 - Umowy o dzieło