Educating for 35 010 days
Projekty

Proces przejścia między edukacją a pracą w ujęciu porównawczym

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs Harmonia 10
Nr rejestracyjny: 2018/30/M/HS4/00744
Czas trwania projektu: 02.09.2019 - 01.09.2023
Budżet: 333 620 zł
Opis projektu:
Przejście między edukacją a pracą można w uproszczeniu zdefiniować jako trwający od kilku miesięcy do kilku lat okres od momentu zakończenia formalnej edukacji do podjęcia stabilnego zatrudnienia. Okres ten jest bardzo interesujący, ponieważ cechuje się dużą dynamiką – często zmieniamy wówczas pracę, tracimy ją lub awansujemy. Podejmujemy również ważne decyzje życiowe, o wyprowadzce z domu, założeniu rodziny, wyjeździe za granicę. Gładkość (tak to w branży nazywamy) przejścia między edukacją a pracą ma wpływ na całe nasze życie. 

Można sobie łatwo wyobrazić, że problemy ze znalezieniem pracy o odpowiedniej jakości już na starcie odbiją się negatywnie na całości naszej kariery zawodowej. Z tego powodu naukowcy bacznie przyglądają się warunkom przejścia między edukacją a pracą, ponieważ wiedza jak ułatwić młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej pozwala uniknąć problemów w przyszłości. 

W projekcie badawczym zajmujemy się kilkoma aspektami procesu przejścia między edukacją a pracą. 
- Po pierwsze, staramy się zaproponować bardziej wartościowe wskaźniki pomagające mierzyć ten proces. 
- Po drugie, zastanawiamy się nad konsekwencjami niepewności zatrudnienia wśród młodych sprawdzając m.in. jak ich problemy zawodowe wpływają na decyzje o rodzicielstwie oraz jak pracodawcy, czytając CV, postrzegają informacje o częstych zmianach pracy (i czy przypadkiem nie bardziej negatywnie niż informacje o pozostawaniu bezrobotnym?). 
- Po trzecie, wiedząc, że europejskie kraje można uporządkować w grupy podobne pod względem modelu przejścia między edukacją a pracą, zastanawiamy się jaki model reprezentują kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Kierownik projektu
Dr Dominik Buttler

Pracownik naukowy w Katedrze Polityki i Pracy Społecznej
Google scholar


Projekt we współpracy międzynarodowej z jednostkami naukowymi:


Universitat de Girona, Hiszpania
OsloMet (Oslo Metropolitan University), Norwegia
Masarykova univerzita (Masaryk University), Czechy
Panteion University of Social and Political Sciences, Grecja
Université Catholique de Louvain, Belgia
Bugarian Acadamy of Sciences. Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bułgaria
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norwegian University of Science and Technology), Norwegia
Universitat Bremen, Niemcy