Educating for 35 001 days
Projekty

Wpływ wsparcia gospodarstw ekologicznych pozyskiwanego w ramach działania ''Rolnictwo ekologiczne''

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zwiększenie podaży żywności ekologicznej”


Jednostka finansująca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dotacja na podstawie decyzji Ministra z dnia 24.04.2019r.
Czas trwania projektu: 30.06.2019r. - 15.11.2019r.
Kwota dotacji: 42 844,24 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest określenie wpływu wsparcia gospodarstw ekologicznych pozyskiwanego w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego PROW na lata 2014-2020, na zmianę wielkości produkcji w gospodarstwach ekologicznych wybranych województw (wielkopolskie i lubelskie) oraz wskazanie, jak to wsparcie wpływa na zmianę wielkości podaży żywności ekologicznej w Polsce. Ponadto przeprowadzone badania pozwolą określić:

-  jakie są dalsze możliwości zwiększenia podaży żywności ekologicznej poprzez wykorzystanie środków przydzielanych w ramach PROW;

- czy konsumenci dostrzegają zmiany w dostępności różnych kategorii ekologicznych produktów żywnościowych.

Badania ilościowe i jakościowe będą prowadzone wśród przedstawicieli strony podaży (rolnicy, przetwórcy, dystrybutorzy) i popytu (konsumenci) na rynku żywności ekologicznej oraz wśród ekspertów.

Rezultaty wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnictwa ekologicznego lub podsektorze rolnym lub leśnym na stronie projektu.

Badanie jest realizowane przez zespół pracowników Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Kierownik

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. nadzw. UEP

Profil na Research gate

Profil na google scholar

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0254-9633Zespół

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP

dr Anna Rogala

mgr Natalia Wawrzynkiewicz