Strategia 64 pól w biznesie -

czy szachy i biznes mają coś ze sobą wspólnego?

Tomasz Delega, Prezes Polskiego Związku Szachowego i Dariusz Puchalski, Prezes Zarządu DGCS SA
6 kwietnia 2016 godz. 16:00 Aula


Poruszane zagadnienia:
1. Pomyśl zanim zaczniesz - przygotowanie do partii szachowej a przygotowanie do biznesu, cel w szachach i biznesie, analiza wstępna i szczegółowa, technika SWOT, strategia i taktyka w szachach i biznesie, błękitny ocean, misja i wizja firmy, centrum szachownicy i centrum biznesu, SMART.

2. Pierwsze posunięcia - debiut w szachach i biznesie, podstawowe reguły i odstępstwa od nich, konkurencja w szachach i biznesie, "negocjacje" z przeciwnikiem, blef, gra na ślepo, przyczółki rynkowe, strategia judo, wejście na rynek, algorytmy i pętle, cechy dobrego planu, elastyczność w szachach i biznesie.

3. Kolejne posunięcia - gra środkowa w szachach i biznesie, ocena sytuacji, poświęcenie w szachach i biznesie, zarządzanie czasem, techniki optymalizacji, efektywność w biznesie, plany i plany awaryjne, monitorowanie ryzyka, praca w zespole, controlling, strategiczna karta wyników.

4. Zbieramy owoce - końcówka w szachach i biznesie, wykorzystanie pamięci, typowe schematy i rozwiązania, zugzwang, ocena działań, podsumowanie projektu, gromadzenie danych, i wprowadzanie korekt.

5. I co dalej - analiza i samodoskonalenie w szachach i biznesie, forma i kondycja fizyczna, aktualizacja strategii w biznesie, przyczyny porażki, źródła sukcesów, redefinicja celów, planowanie zmian w szachach i biznesie, wnioski na przyszłość.