Educating for 34 630 days
United Kingdom

Birmingham Business School, University of Birmingham

(umowa międzyuczelniana od roku 2006)