United States of America

Georgia State University, Atlanta

(umowa międzyuczelniana od 1995 roku)