• Przewodniczący: mgr Marcin Antoniak
  • Wiceprzewodniczący, Skarbnik: mgr Cezary Brudka