Drodzy Doktoranci, 
w ramach VI Dni Wydziału Towaroznawstwa, 8 czerwca 2019, odbędzie się Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP, która stanowi okazję do zaprezentowania założeń swojej pracy doktorskiej i wyników przeprowadzonych badań, możliwość poddania dyskusji tez, hipotez itp. oraz uzyskania konstruktywnych wskazówek do dalszej realizacji pracy. Jest to również pomoc w przygotowaniu do otwarcia przewodu bądź obrony pracy doktorskiej.
Doktoranci, którzy przedłużali studia nie mają wprawdzie obowiązku występowania, ale zachęcamy do rozważenia udziału.
Wszyscy Doktoranci, którzy mają wpisaną Sesję Sprawozdawczą w plan zajęć mają obowiązek wystąpić. 

Serdecznie pozdrawiamy, 
Komitet Organizacyjny SSD 2019