Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce. Stypendysta, który spełni wszystkie kryteria (szczegółowe informacje można znaleźć na m.in. na stronie http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-doktorat-cotutelle/) część pracy doktorskiej realizuje we Francji (maksymalnie 5 miesięcy w każdym roku akademickim) pod opieką francuskiego promotora, pozostałą część w Polsce pod opieką promotora z UEP. W celu realizacji stypendium cotutelle niezbędna jest umowa pomiędzy UEP a jednostką we Francji oraz złożenie kompletu niezbędnych dokumentów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ambasadzie Francji w marcu każdego roku. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (pokój 218A).

Pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule co-tutelle w UEP