Rada Doktorantów

Dokumenty do pobrania

Regulamin studiów doktoranckich

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 20 (2015/2016) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 września 2015 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik 1 do uchwały nr 73 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik 1 do uchwały nr 118 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014)

- Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 99 (2011/2012) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2012 roku (obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013) 

- Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - załącznik do uchwały nr 94 (2006/2007) Senatu z dnia 27 kwietnia 2007 (obowiązuje od roku akademickiego 2008/2007)