Educating for 34 437 days
Osoby związane z projektem

dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP

Kierownik Pracowni PIR
Ukończył studia w roku 1986 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera informatyka. W roku 1995 otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Współuczestniczył w tworzeniu Katedry Technologii Informacyjnych.
Od roku 1996 do chwili obecnej jest pracownikiem tej Katedry, od lipca 2010 r. na etacie profesora nadzwyczajnego UEP.