Doktor nauk ekonomicznych

Pełnione funkcje:

 • Wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu
Zainteresowania badawcze:
 • Statystyka małych obszarów,
 • Komputerowe systemy informacji o przestrzeni,
 • Statystyka regionalna
Współpraca z innymi instytucjami:
 • Centrum Badań i Analiz Rynku ASM Kutno,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
 • Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS,
 • International Association of Survey Statisticians,
 • Współpraca z radą organizacji statystyków zajmujących się estymacją pośrednią European Working Group on Small Area Estimation - w celu przygotowania spotkania – konferencji SAE 2014 w Poznaniu
Hobby:
 • sport (przede wszystkim siatkówka), 
 • majsterkowanie i działka