Pomysł utworzenia przez naszą Komisję Uczelnianą funduszu wspierającego dożywianie dzieci z rodzin najuboższych zrodził się w 2000 roku, a jego głównym inicjatorem był prof. Jerzy Tarajkowski. Chęć regularnych miesięcznych wpłat na konto Funduszu (minimum 20 zł) zadeklarowało wówczas 75 pracowników Uczelni (w tym większość profesorów). Z roku na rok liczba ofiarodawców się zwiększała i w roku 2006 wyniosła już 114 osób.


Początkowo uzyskane pieniądze były rozdzielane pomiędzy cztery poznańskie szkoły specjalne (nr 101, 104, 105, 107) z przeznaczeniem na obiady dla uczniów, których rodzice znaleźli się w trudnych warunkach materialnych. Od roku 2004 - dzięki zwiększonej liczbie osób zasilających Fundusz - część pieniędzy jest przeznaczana również na posiłki dla uczniów Gimnazjum w Brodnicy na Pomorzu oraz sporadycznie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie (woj. podkarpackie). O rozdziale pieniędzy Funduszu pomiędzy poszczególne szkoły decyduje specjalnie powołany zespół w składzie: Małgorzata Frąckowiak Hanna Krzyżostaniak, Sylwia Młodyszewska. W ciągu 5 lat istnienia Funduszu roczne wpłaty na jego konto zwiększyły się prawie dwukrotnie (z 15 tys. zł w 2001r do 28 tys. zł w 2005r), a liczba dzieci, którym sfinansowaliśmy posiłki, zwiększyła się ponad trzykrotnie (z 25 do 90). Szczegółowe zestawienia wykorzystanych darowizn sporządzane przez księgową Związku Marię Przygodzką, zamieszczamy corocznie w naszym Biuletynie.


Przedstawiciele Komisji Uczelnianej mają stały kontakt z dyrekcjami wszystkich szkół objętych Funduszem. Odbywają spotkania z dziećmi, a także uczestniczą w uroczystościach szkolnych. W 2004 r. Komisja Uczelniana zorganizowała wystawę - połączoną z aukcją - prac wykonanych przez dzieci z poznańskich szkół. Uczniowie, doceniając okazywaną pomoc, przysyłają do nas własnoręcznie wykonane laurki i ozdoby świąteczne, które są wywieszane w gablotach naszego Związku i przekazywane darczyńcom.