Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza na


IV Studencką konferencję naukową z cyklu Młodzi o finansach publicznych pt. Finanse publiczne w (post)pandemicznej rzeczywistości. Nowe wyzwania i szanse


która odbędzie się w dniu 25.05.2022 r. w s. 111A w gmachu głównym UEP przy al. Niepodległości 10

 

Głównym celem konferencji jest włączenie studentek i studentów w nurt dyskusji nad wpływem pandemii COVID-19 i innych czynników o charakterze globalnym na finanse publiczne.

Celem konferencji jest też wspieranie indywidualnego potencjału studentek i studentów poprzez stworzenie przyjaznego środowiska do kreatywnego i krytycznego myślenia oraz okazji do doskonalenia sztuki wystąpień publicznych. 


Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2022 r. W zgłoszeniu proszę podać: 1. imię i nazwisko, rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne), zakres studiów (studia z zakresu …..), rok i specjalność (proszę podać też nazwę reprezentowanego koła naukowego)
 2. proponowany tytuł wystąpienia wraz ze streszczeniem o objętości 0,5 strony A4

 

Zgłoszenia przyjmuje dr Marcin Spychała (marcin.spychala@ue.poznan.pl)

 

Zastrzegamy sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane na konferencji.

 

Ważne terminy:


 • Zgłoszenia do 31.03.2022 r.
 • Przesłanie prezentacji wraz z konspektem wystąpienia do 30.04.2022 r.
 • Konferencja: 25.05.2022 r.

 

Oferujemy:


 • Wsparcie merytoryczne
 • Możliwość zaprezentowania swoich poglądów w trakcie konferencji
 • Dodatkowe profity (1):
 • + 0,5 oceny do oceny z przedmiotu (pod war. zdania kolokwium/egzaminu) – referat uznany za dobry,
 • + 1,0 ocena do oceny z przedmiotu (pod war. zdania kolokwium/egzaminu) + udział w uczelnianej konferencji naukowej – referat uznany za bardzo dobry
 • Dodatkowe profity (2): wygłoszenie referatu na konferencji plus 3,5 pkt do tzw. stypendium naukowego, plus 0,5 pkt za wyróżniający się referat, plus potencjalne profity związane z umorzeniem kredytów i pożyczek studenckich (o 50, 35 lub 20%)
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego wygłoszenie referatu na konferencji naukowej

 

Dodatkowych informacji udzielają członkowie Komitetu Naukowo-Organizacyjnego:


 • Dr Monika Banaszewska, monika.banaszewska@ue.poznan.pl
 • Dr Aneta Chodakowska, aneta.chodakowska@ue.poznan.pl
 • Dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP slawomira.kandula@ue.poznan.pl
 • Dr Joanna Przybylska, joanna.przybylska@ue.poznan.pl
 • Dr Marcin Spychała, marcin.spychala@ue.poznan.pl (zgłoszenia)