Adres korespondencyjny:

Katedra Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

tel. +48 61 856-90-90
e-mail: ktz@ue.poznan.pl