XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii" odbędzie się 16 września 2022 r. w formie zdalnych sesji naukowych i prelekcji online. 


OPŁATY:

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (nie dotyczy referatów wygłoszonych w sesji studenckiej) i obejmuje:

  • koszt publikacji artykułu w numerze specjalnym czasopisma Economics and Business Review (70 punktów), warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji i akceptacja Komitetu Redakcyjnego czasopism,
  • materiały konferencyjne.

Nr konta 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 Santander BP SA

tytułem: XI ZC imię i nazwisko