Artykuł dr. hab. Marcina Anholcera w Discussiones Mathematicae Graph Theory

April 28, 2023

W czasopiśmie Discussiones Mathematicae Graph Theory ukazał się artykuł, którego autorami są Marcin Anholcer, Azam Sadat Emadi i Doost Ali Mojdeh (M. Anholcer, A.S. Emadi, D.A. Mojdeh, Total Vertex Product Irregularity Strength of Graphs, Discussiones Mathematicae Graph Theory https://www.dmgt.uz.zgora.pl/publish/article.php?doi=2495
Artykuł powstał w ramach współpracy międzynarodowej, kiedy druga autorka przebywała w semestrze letnim 2018/2019 w UEP w ramach stypendium irańskiego rządu. W trakcie pobytu przeprowadziła  pod opieką prof. Anholcera część badań w ramach przygotowywania swojej pracy doktorskiej, której promotorem jest prof. Doost Ali Mojdeh.

This site uses cookies to deliver services in accordance with this Cookie Policy.
You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser or the configuration of the service.