Instytut: Instytut Nauk o Jakości

Katedra: Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych

Pokój: 053

Adres e-mail: patrycja.wojciechowska@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Patrycja_Wojciechowska

GScholar link: https://scholar.google.com/citations?user=dHxpPSgAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEPbd46d300cd394345a9b1f87f0aa5d539&affil=&lang=plObszar zainteresowań

Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: O31 (Innovation and Invention: Processes and Incentives), Q01 (Sustainable development), Q55 (Technological Innovation), L65 (Chemicals, Rubber, Drugs, Biotechnology, Plastics)

Słowa kluczowe: innovation ; sustainable packaging ; plastics ; biopolymers ; active packagingWybrane publikacje

1. Wojciechowska Patrycja, Tichoniuk Mariusz, Gwiazdowska Daniela [i in.]: Antimicrobial activity of organic–inorganic hybrid films based on gelatin and organomodified silicones, Advances in Polymer Technology, vol. 37, nr 8, 2018, ss. 2958-2970, DOI:10.1002/adv.21967

2. Wojciechowska Patrycja, Pietras Przemysław, Maciejewski Hieronim: Synthesis, Characterization, and Thermal Properties of Organic-Inorganic Hybrids Based on Gelatin and Organomodified Silicones, Advances in Polymer Technology, vol. 33, nr S1, 2014, ss. 1-8, DOI:10.1002/adv.21459

3. Wojciechowska Patrycja, Foltynowicz Zenon, Nowicki Marek: Cellulose acetate butyrate nanocomposites synthesized via sol-gel method, Polimery, vol. 58, nr 7/8, 2013, ss. 543-549, DOI:10.14314/polimery.2013.543
Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe. Synteza, właściwości i zastosowania

(https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/12352)Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: O31, Q01, Q55, L65

Słowa kluczowe: innovation; sustainable packaging; plastics; biopolymers; active packaging

Preferowany język dysertacji: polski, angielski