Bądź na bieżąco!

Wyniki rankingu 08.02.2019 r.

https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/
Dnia 8 lutego 2019 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła wyniki rankingu na studia niestacjonarne drugiego stopnia zgodnie z wnioskami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 
Ustalone zostały następujące limity punktów rankingowych:

Wydział Towaroznawstwa
kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - 3,77 pkt


Status kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji  na ich kontach rekrutacyjnych został zmieniony na „Kandydat zakwalifikowany do składania dokumentów.” W celu sprawdzenia statusu należy zalogować się na swój profil poprzez link na górze strony.
Warunkiem przyjęcia na studia takich kandydatów jest złożenie w Uczelni kompletu dokumentów w terminie do 20 lutego 2019 r.
Nieprzekazanie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Przyjęte dnia 8 lutego 2019 r. limity punktów nie są ostateczne i mogą ulec obniżeniu.
           
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (rekrutacja@ue.poznan.pl, tel. 061 856 91 90).