Formularze zgłoszeń elektronicznych zostaną zamieszczone w serwisie internetowym pod koniec maja 2020 r.