B    E   C   -   K  U  R  S

 

Business  English  Certificates

University of Cambridge ESOL Examinations

         

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

 organizuje    kursy przygotowujące do egzaminu na międzynarodowy certyfikat BEC na poziomach:


Preliminary (B1),  Vantage (B2) oraz Higher (C1).

Informacje na temat egzaminów: www.cambridgeesol.org/exams


40-godzinny kurs ukierunkowany jest na wykonywanie zadań i uczenie  technik egzaminacyjnych - termin egzaminu- marzec 2023 

 

Zapewniamy wszystkie materiały oraz sprawdzenie umiejętności podczas egzaminu próbnego.

 

Certyfikat BEC zwalnia studentów UEP z lektoratu oraz egzaminu końcowego

 


Osoby, które chcą uczestniczyć w kursie proszone są o wpłacenie kwoty 690,00 złotych na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w    Poznaniu:

 

               Santander Bank Polska S.A.

                      3 Oddz. w Poznaniu

               54 10901359 0000 0000 3501 8918

               z dopiskiem odpowiednio: BEC  B1 / B2 / C1  


i zgłoszenie się z dowodem wpłaty w terminie   do  19 października 2022 roku

 

(potwierdzenie opłaty za kurs można przesłać na adres: beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl )

 

UWAGA! Warunkiem wpisania na kurs jest przesłanie potwierdzenia opłaty kursu.

 

    

Informacje i zapisy: mgr Beata Miszczuk-Regulska 

p. 309, budynek SPNJO UE ul. Taczaka 9  

tel: 61 854 35 50

email: beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl                      

                              

                                 Z A P R A S Z A M Y