OFERTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH 2020/2021 (STUDIA STACJONARNE II STOPNIA):

dr hab. Anna Kozłowska. prof. UEP
temat seminarium: 1. "Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw na rynkach dóbr i usług."
kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu
limit osób na seminarium: brak

temat seminarium: 1. "Aplikacja teorii struktur rynkowych do analizy"
kierunek: Ekonomia
limit osób na seminarium: brak

dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP

temat seminarium:

1. "Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw."

2. "Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na rozwój przedsiębiorstw. Analiza i prognozowanie."
kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu, Zarządzanie
limit osób na seminarium: 5 osób

temat seminarium:

1. "Konkurencja i kooperacja przedsiębiorstw."

2. "Gospodarstwa domowe - popyt konsumpcyjny i podaż pracy."
kierunek: Ekonomia
limit osób na seminarium: 5 osób

OFERTA SEMINARIÓW LICENCJACKICH 2020/2021 (STUDIA STACJONARNE i STOPNIA):
dr Hanna Nowak
temat seminarium: 1."Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Rola przedsiębiorcy w gospodarce."
kierunek: Ekonomia
limit osób na seminarium: 6 osób

temat seminarium: 1. "Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw. Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej."
kierunek: Rachunkowość i finanse biznesu
limit osób na seminarium: 6 osób

 

Kryteria: kontakt mailowy wraz z podaniem obszaru zainteresowań/tematu pracy.
Decyzja o przyjęciu kandydata/ki do grupy seminaryjnej zostanie podana w zwrotnej informacji mailowej.