Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni (tzw. oświadczenie nr 3)

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie i oświadczenie upoważniające UEP do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową