Home

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Katarzyna Lis
Funkcje na UEP: Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Komisji Rektorskiej ds. Ochrony Pracy, członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Problematyka naukowa: ekonomika pracy, ergonomia, bezpieczeństwo pracy - funkcja zarządzania kadrami