Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Utrzymywanie poczty elektronicznej w domenie ue.poznan.pl

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym i w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

przez czas niezbędny do wykonania zadania zgodnie z wytycznymi prawa nadrzędnego

2.

Działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

przetwarzanie niezbędne jest do
wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw.
z Kodeksem pracy (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2432) oraz aktami wykonawczymi
w tym ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2008,
poz. 2435)

przez okres trwania zatrudnienia, przy czym dane zawarte w aktach osobowych będą przechowywane przez okres wskazany w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432) oraz ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2008, poz. 2435)

3.

Prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej

przetwarzanie niezbędne jest do
wypełnienia obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw.
z art. 74 Ustawy o rachunkowości
i innych dot. podatków

przez okres trwania zatrudnienia z zachowaniem terminów wskazanych w Ustawie o rachunkowości (Dz.U. z 2018r., poz. 1629 ) oraz innych aktach prawnych dotyczących podatków

4.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10 lat od zakończenia kształcenia