Ten bardzo ważny dla środowiska akademickiego dokument, przyjęty uchwałą Zgromadzenia Plenarnego KRASP 26 kwietnia 2007r., został opracowany w ramach realizacji umowy o partnerstwie strategicznym między Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polski i Fundacją Rektorów Poslkich.

Problematyka Kodeksu dotyczy fundamentalnych zasad i dobrych praktyk, jakimi kierować się powinny władze uczelni, oraz funkcjonowania szkół wyższych w życiu publicznym.