Tłumaczenia pisemne i korekty językowe dokumentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Realizacja usługi tłumaczeń i korekt językowych jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem Działu Badań Naukowych (komórka uprawniona UEP), po dostarczeniu druku Zapotrzebowania, zgodnie z obowiązującą procedurą, opisaną w Zarządzeniu nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.