Do podstawowych zadań Zespołu należy wykonywanie zadań związanych z obsługą socjalną pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, jak zapomogi, dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowych, wycieczek pracowniczych, wydarzeń kulturalnych czy udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.