Pracownicy, emeryci i renciści UEP mogą korzystać z:

 

Dofinansowania działalności sportowo-rekreacyjnej.

 

Zgłoszenie do programu w ciągu roku kalendarzowego:

Jest możliwe 15 dnia każdego miesiąca,
co skutkować będzie możliwością uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych od 1 dnia następnego miesiąca;

Rezygnację z użytkowania MULTIKARNETU OK należy zgłosić w systemie XPrimer  https://intranet.ue.poznan.pl/xprimer/start lub wyjątkowych sytuacjach pisemnie osobiście lub drogą elektroniczną na adres e- mail: socjalny@ue.poznan.pldo 15 dnia każdego miesiąca;
rezygnacja jest skuteczna od 1 dnia następnego miesiąca;

  

Odpłatność za karnety potrącana jest z wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, w przypadku niemożności wykonania potracenia użytkownik karnetu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na konto ZFŚS:

Santander Bank  Polska    ODDZ.W POZNANIU

24 1090 1359 0000 0000 3502 0234

Do 10-tego każdego miesiąca.

W przypadku braku opłaty karnet jest blokowany od 1-go następnego miesiąca.

 

 

Wszelkich informacji udzieli:

specjalista ds. administracyjnych - Przemysław Zaleski

e-mail: p.zaleski@ue.poznan.pl

tel. 61 856-93-99