Educating for 34 437 days
Osoby związane z projektem

prof. dr hab. Maciej Żukowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą- Kierownik Projektu
  • W roku 1983 ukończył studia na kierunku Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując medal Summa Cum Laude.
  • W roku 1991 został doktorem ekonomii, w roku 1998 doktorem habilitowanym, a w roku 2007 profesorem nauk ekonomicznych.
  • Od roku 1983 zatrudniony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej.
  • Od roku 2008 prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.