Wstępną weryfikację przeprowadza Zespół współpracy z otoczeniem. Partnerstwo uzyskuje się na szczeblu władz rektorskich UEP. Współpraca między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, a Partnerem jest formalizowana w pierwszym etapie na podstawie Karty i Porozumienia. 

Współpraca z przedsiębiorcami to dla nas, jako uczelni ekonomicznej kształcącej przyszłych specjalistów biznesowych, jeden z najważniejszych celów działalności. Pragniemy zapewnić współpracującym z nami firmom rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, a także tworzyć przestrzeń do otwartego dialogu oraz wymiany opinii i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego podejmujemy kolejne, wielokierunkowe działania, które pozwolą na zapewnienie jak najlepszych warunków do owocnej i dającej korzyści obu stronom współpracy. 

Ich uzupełnieniem jest podpisanie z Partnerem umowy o współpracy.