Referaty wygłoszone przez autorów podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii" będą mogły zostać opublikowane w następujących czasopismach naukowych: 

1) Operations Research and Decisions  - w języku angielskim (70 punktów)
2) Przegląd Statystyczny  - w języku angielskim (40 punktów)

3) Statistics in Transition new series  - w języku angielskim (70 punktów)

4) Wiadomości Statystyczne  - w języku angielskim lub polskim (70 punktów)

 

Istnieje również możliwość zgłoszenia artykułu w języku angielskim do specjalnego numeru  Economics and Business Review (70 punktów), który zawierać będzie wybrane teksty uczestników konferencji zakwalifikowane przez Komitet Naukowy. 


Jednocześnie informujemy, że Autorzy mają prawo samodzielnie zgłaszać artykuły do dowolnych - innych czasopism, gdzie zostaną poddane procedurze recenzyjnej.

Przypominamy, że każde czasopismo wymaga przygotowania artykułu według własnych reguł edytorskich i poddaje artykuł obowiązującej w czasopiśmie procedurze recenzyjnej.