W piątek, 14 września br., w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbyła się konferencja pod hasłem „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem”.

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non Profit przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a jej zwieńczeniem było rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce.

 

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przywitaniem gości przez Rektora Uczelni dr hab. Sławomira Kalinowskiego, prof.nadzw. UEP.

 

Po inauguracji głos zabrał prof. Markus Gmür z Instytutu Zarządzania Organizacjami Non Profit Uniwersytetu we Fryburgu. W swoim wystąpieniu „Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Doświadczenia szwajcarskie”, prof. Gmur przedstawił możliwe formy współpracy biznesu z trzecim sektorem, a także szanse i zagrożenia, które temu mogą towarzyszyć. Wystąpienie było bogate w praktyki współpracy zarówno po stronie firm, jak również sektora pozarządowego.

 

Kolejny z prelegentów – dr Paweł Mikołajczak z UEP – zaprezentował „ …Determinanty marketyzacji sektora pozarządowego. Na uwagę zasługuje wystąpienie Pani Anny Dyl z Fundacji Rozwoju Talentów, która opowiedziała o „Roli partnerstw w realizacji projektów społecznych”. Głos zabrali również firmy, skupione w Klubie Partnera UEP, które opisały swoją współpracę z sektorem pozarządowym: Pani Dorota Wiśniewska z Aquanet SA oraz Pan Grzegorz Adamski z Kompanii Piwowarskiej SA.

 

 W drugiej części konferencji, zaprezentowano założenia Konkursu na najlepiej zarządzana organizację pozarządową w Wielkopolsce oraz sylwetki 10 finalistów, zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Kapituła Konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagrody głównej w kwocie 10 000,00 zł i trzech wyróżnień w kwocie po 4000,00 zł. Nagrodę główną otrzymało Hospicjum Palium – Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, zaś wyróżnienia przyznano trzem organizacjom: Stowarzyszeniu Pedagogów Społecznych  RIPOSTA, Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”.

 

Wszystkim finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy!