News

Spotkanie Instytutu Ekonomii

Informacja o spotkaniu Instytutu
Szanowni Państwo,
Pan Profesor Marek Ratajczak uprzejmie zaprasza Pracowników i Doktorantów Katedr wchodzących w skład Instytutu Ekonomii na spotkanie inaugurujące funkcjonowanie Instytutu w dniu 4 października 2019 (piątek) do sali 111 A. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.00, a czas trwania nie powinien przekroczyć 1,5 godziny. W spotkaniu zapowiedział udział Jego Magnificencja Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski. Po wystąpieniu Pana Rektora przewidziana jest dyskusja o funkcjonowaniu Instytutu.

Wszystkie osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu proszone są o przesłanie na adres mailowy makro@ue.poznan.pl informacji wraz z podaniem przyczyny nieobecności.